DER ER MANGE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM AF SILKEBORG AKVARIE FORENING

-mød nye akvarister og få ny inspirationForside

Artikler > Dafnier

Kultur af Stor dafnie  

(Daphnia magna)  

En "evig" kultur af et spændende forsøgsdyr.  

Af  Flemming Petersen

Maj 1999/Oktober 2008  

Kultur af Stor dafnie.  

1. Kulturen startes med at anskaffe mindst 2 store kulturglas. F.eks. store syltetøjsglas indeholdende 1,5 Liter. Glassene fyldes med vand og der tilsættes en lille bitte smule jord. I jorden findes forskellige bakterier, der skal gøre nytte ved at omsætte foderet til bakteriebiomasse. Mogens Riis, 1993 anbefaler at man dækker glas/akvarier til for at undgå fordampning - så slipper man for at fylde glassene op igen..  

2. Efter nogle få dage er glasset parat til at blive podet med dafnier. Hertil skal man finde en af vore store Daphnia-arter. Det drejer sig om den store dafnie, Daphnia magna eller den almindelige dafnie, Daphnia pulex, de kendes på at de er relativt store 2-4 mm lange. Den store dafnie kan optræde i store mængder i damme. Lokalt har Odense kommune etableret en række regnvandsdamme, hvori der inden fiskene etablerer sig kan forekomme store mængder af stor dafnie.   

3. Kulturen fodres herefter med tørgær ca. en gang om ugen. Mængden er afhængigt af hvor mange individer, der er i glasset. Jo flere dyr desto mere tørgær. Ideen med at have 2 kulturglas er at man i starten kun må fodre et glas af gangen. Hvis man kommer til at overfodre og dafnierne dør af iltmangel - da har man det andet kulturglas som reserve. Ved at benytte tørgær i stedet for alger, slipper man for besværet med at holde kulturer af alger.

Har man planlagt at bruge store mængder dafnier på et bestemt tidspunkt til et forsøg, kan man i ugerne før dette "booste" sine kulturer med rigeligt foder i form af almindeligt "vådgær" opslæmmet i vand. For at slippe for besværet med at opslæmme gær ved hver fodring, har jeg erfaret at en ½-1 pakke gær sagtens kan holde sig opslæmmet i almindeligt vand i et syltetøjsglas med låg i køleskabet i ugevis. Det eneste man så skal gøre er at ryste glasset godt og grundigt inden brug og tilsætte ½-1 ml til hver kultur med en pipette. Efter længere tid kan der dog finde lidt alkoholgæring sted - i så fald hældes vandet først fra gæren (inklusiv størstedelen af alkoholen) og erstatter af frisk vand inden omrøring og fodring. Men pas på! Gærkoncentrationen er så høj at man meget nemt kommer til at overfodre. Men undgås dette, får dafnierne så meget føde, at de i løbet af et par uger når kulturens bæreevne (= rigtigt mange dafnier). De begynder nu at formere sig kønnet og sommeræg erstattes af hvileæg, dvs. at der dannes sorte ephippier (sadler) i rugehulen på hunnerne. På dette stadium af population, med maksimalt antal vokse dafnier, skal man være ekstra påpasselig med at overfodre, da kulturens samlede iltbehov samtidigt topper. Læg for øvrigt mærke til at dafnierne udvikler hæmoglobin og bliver rødlige, induceret af de lave iltkoncentrationer. [2008]

Algekulturer er kun nødvendigt i forbindelse med forsøg B. Hvis man insisterer på at bruge mindst 50 gange så lang tid på at holde dafnier kan man få en detaljeret beskrivelse af anvendelse af algekulturer i Mogens Riis, 1993  

4. Glassene skal stilles i en vindueskarm, bedst er et øst- eller vestvendt vindue. Herved får dafnierne et tilskud af alger i sommerhalvåret. Kulturen kan normalt overleve på denne smalkost i sommerferien, så man slipper for at skulle afbryde sin ferie for at bruge 5 minutter på fodring. Tørgæren bliver omsat af bakterierne (til flere bakterier), der er den store dafnies vigtigste føde. Dafnien har filterhår på lemmerne, der er i stand til at filtrere disse mikrober fra vandet.  

5. Jeg plejer også at have nogle ferskvandssnegle gående i kulturglassene. De rasper glassets inderside fri for alger og omsætter større partikler i glasset. [De vil med tiden formerer sig og stige voldsomt i antal - men populationsstørrelsen vil opnå en passende størrelse med tiden og plejer ikke volde problemer]    

6. I løbet af sommeren udvikles ofte trådalger. Disse må fjernes med jævne mellemrum. I uheldige tilfælde fremkommer en kultur af giftige blågrønalger, der i dag korrekt hedder cyanobakterier eller blågrønbakterier.  Disse bakterier kan ødelægge dafnie-kulturen. I sådanne tilfælde kasseres kulturen ved at glasset renses meget grundigt og den anden kultur deles derefter i to nye kulturer. Ved deling af kulturglassets indhold i to portioner kan man lave nye aflæggere af kulturen. Det er ikke nødvendigt at tilføre nyt jord til glassene, der dannes til stadighed nyt bundmateriale ved fodringen.  

7. Ud fra disse principper kan man, med kun 5 minutters arbejde om ugen, have kontinuerlige kulturer af dafnier. Jeg har nu haft kulturer i 17 år i træk [2008].